Szafa na materiały łatwopalne - bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach

Dla bezpiecznego składowania substancji łatwopalnych konieczne jest specjalistyczne wyposażenie. Dlaczego? Otóż jedynie profesjonalne rozwiązania dedykowane przechowywaniu materiałów łatwopalnych zagwarantują skuteczność, niezawodność i pełne bezpieczeństwo ludzi oraz obiektu w sytuacji pożaru. Dlatego jeśli w swoim miejscu pracy magazynujesz rozpuszczalniki, lakiery, czy innego typu substancje łatwopalne, musisz liczyć się z koniecznością wyposażenia zakładu, czy magazynu w profesjonalne szafy o stwierdzonej klasie bezpieczeństwa i odporności ogniowej.

Szafa na materiały łatwopalne, czyli jakie?

ogieńZgodnie z obowiązującą nomenklaturą i istniejącymi regulacjami prawnymi każdą substancję lub preparat w stanie stałym uznaje się za wysoce łatwopalne, jeśli mogą łatwo zapalić się w wyniku nawet krótkotrwałego kontaktu ze źródłem zapłonu, jednocześnie mogąc spalić się lub wypalić po usunięciu tego źródła. Substancje i preparaty w stanie ciekłym uznaje się z kolei za wysoce łatwopalne, jeśli ich temperatura zapłonu wynosi poniżej 21 stopni Celsjusza.

Wśród materiałów łatwopalnych mamy do czynienia z substancjami i preparatami w stanie ciekłym, których temperatura zapłonu wynosi od 21 do 55 stopni Celsjusza. Z tej kategorii wykluczamy jednak materiały, które posiadają temperaturę równą lub wyższą niż 21 stopni Celsjusza oraz niższej lub równej 55 stopniom Celsjusza, jeśli nie mogą podtrzymać palenia i jednocześnie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ich użytkowników oraz osób trzecich.

Produkty skrajnie łatwopalne to natomiast grupa substancji ciekłych o temperaturze zapłonu poniżej 0 stopni Celsjusza oraz temperaturze wrzenia niższej lub równej 35 stopni Celsjusza. Do tego kategorii zakwalifikujemy także gazy palne w kontakcie z powietrzem.

Jakim zatem substancjom będą dedykowane szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych? Do najczęściej występujących z pewnością zaliczymy tutaj m.in.:

 • aceton
 • alkohol etylowy, metylowy
 • benzynę
 • cyjanowodór
 • eter etylowy
 • mieszanki nawozów sztucznych
 • naftę
 • olej napędowy
 • terpentynę
 • rozpuszczalniki
 • farby, lakiery
 • nieustabilizowane chemicznie gąbki poliuretanowe

ciecz

Szafa na substancje łatwopalne zgodna z normą PN EN 14470-1

Właściwe przechowywanie substancji łatwopalnych będzie miało fundamentalne znaczenie przede wszystkim w sytuacji wystąpienia pożaru. Dlaczego? Otóż jeśli pod wpływem wzrostu ciepła zewnętrznego otoczenia temperatura osiągnie poziom zapłonu danego materiału, może do niego dojść wraz ze wszelkimi następstwami. Minimalizacji ryzyka pożaru oraz ochronie składowanych materiałów służyć będzie właśnie szafa na substancje łatwopalne o ustalonej klasie odporności ogniowej.

Klasy odporności ogniowej zostały sformułowane w obowiązującej normie PN EN 14470-1. Cztery klasy określają w minutach najkrótszy okres, przez jaki szafa wytrzyma pożar, zapewniając niezbędny czas na ewakuację załogi, wezwanie straży pożarnej oraz gaszenie pożaru. Stąd też szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych są w pełni ogniotrwałe wyposażenie gwarantujące odpowiednio 15, 30, 60 lub 90 minut zabezpieczenia zawartości szaf przed ogniem.

Poza ogniotrwałością, każda szafa powinna spełniać wymagania norm w zakresie nośności wyposażenia wnętrza, czy funkcjonalności wanny wychwytowej. Dodatkowymi rozwiązaniem są tutaj samoczynnie zamykane drzwi oraz otwory wentylacyjne

Certyfikowane szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych

Wybierając producenta szaf do przechowywania materiałów łatwopalnych wybierz tego, który odpowiadaj polskim i europejskim normom. Dzięki takim rozwiązaniom zyskujesz pewność bezpieczeństwa, jakie zapewnia szafa składowym substancjom, a w rezultacie także ich użytkownikom. Dodatkowo, każda szafa na substancje łatwopalne spełni wysokie wymagania niezależnych jednostek certyfikujących tego typu specjalistyczne wyposażenie. VdS Schadenverhütung GmbH, czy EBC – organ certyfikujący Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Bezpieczeństwa e.V. (ESSA) to gwarancja spełniania wymagań przeciwpożarowych, ale i pełnego bezpieczeństwa wyposażenia dla użytkowników